B. Steenhuis Sloopwerken BV


Oosterstraat 8 9679 KM Scheemda
0597 - 59 22 55 Klik om te bellen

Over B. Steenhuis Sloopwerken BV

B. Steenhuis Sloopwerken maakt werk van het milieu

Slopen staat voor veel mensen gelijk aan overlast. Dat was vroeger inderdaad zo, maar de moderne, professionele sloper probeert die overlast tot een minimum te beperken. Zo ook B. Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda, dat milieuvriendelijk slopen hoog in het vaandel heeft staan. ‘Stof, lawaai en trillingen kunnen we bij sloopwerkzaamheden helaas niet geheel uitsluiten, maar we grijpen wel alle mogelijkheden die er zijn aan om mogelijke overlast een stapje voor te zijn’, zegt directeur Henry Steenhuis. ‘De tijd dat iedereen met een slopershamer aan de slag kon is voorbij. Milieuvriendelijk slopen is echt een vak apart: met zo min mogelijk overlast en een maximale besparing in de stortkosten.’ Vandaar ook de bedrijfsslogan: ‘Opgeruimd staat netjes!’

Sloopwerkzaamheden trekken doorgaans de nodige toeschouwers. Het is dan ook een indrukwekkend gezicht om te zien hoe een grote kraan door een meter dik beton ‘hapt’. ‘Dat spreekt mensen tot de verbeelding’, is de ervaring van Steenhuis, die er zelf niet meer van opkijkt. ‘Voor ons is het dagelijks werk.’ Eén van de meest recente klussen voor zijn sloopbedrijf trok nog meer kijkers dan gebruikelijk: de sloop van het Oosterpark stadion in Groningen. Een bijzondere opdracht vindt Steenhuis, die met zijn bedrijf tevens sponsor is van FC Groningen. ‘Veel fans komen regelmatig een kijkje nemen. We geven de mensen de ruimte om afscheid te nemen van het stadion. Het is toch een stukje nostalgie dat verdwijnt.’

55 tons kraan
De sloop van het Oosterpark begon in november van het afgelopen jaar en is volgens de planning eind februari afgerond. De opdracht werd Steenhuis gegund omdat zijn sloopbedrijf over de deskundigheid en middelen beschikt om elke klus tot een goed einde te kunnen brengen. ‘We beschikken over zes grote en diverse kleine kranen. Onze grootste kraan is 55 ton. Daarmee kunnen we zelfs op 24 meter hoogte nog betonvloeren van een halve meter dik knippen. Met dergelijk gereedschap is het geen probleem om behalve particuliere woningen, sociale woningbouw, scholen en bedrijfsgebouwen ook grote projecten zoals complete fabrieken óf een stadion te ontmantelen en af te breken. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook veel actief in de petrochemische industrie. Omdat niet alle sloopbedrijven daarin thuis zijn, zijn we incidenteel ook buiten de drie noordelijke provincies actief.’

Dat bij alle sloopwerkzaamheden veilig wordt gewerkt spreekt voor zich. Daarnaast is het milieu tot speerpunt van de bedrijfsvoering verheven. Het ISO 9001:2000 en VCA* gecertificeerde bedrijf is één van de eerste sloopbedrijven die zich de trotse bezitter mag noemen van het nieuwe Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen – CSVMS-073. ‘Dat is het nieuwste van het nieuwste en wordt in de eerste bestekken inmiddels al gevraagd’, vertelt Steenhuis. ‘Op milieugebied proberen we voorop te lopen. Ik durf gerust te stellen dat we op dat gebied voorliggen op andere sloopbedrijven. Zo hebben we recentelijk drie van onze kranen voorzien van waterreservoirs en een spuitsysteem om stofoverlast bij de bron in te dammen. Met een knopje op de joystick in de cabine kan de kraanmachinist tijdens het slopen water spuiten om te voorkomen dat stof opstuift. Dat is overigens niet alleen belangrijk voor de omgeving, maar ook voor onze medewerkers. Want onze filosofie is; wat beter is voor de medewerkers, is beter voor het bedrijf.’

Scheiden bij de bron
Milieuvriendelijk betekent voor Steenhuis tevens dat de kranen worden aangedreven door schone, energiezuinige motoren. De kern van milieuvriendelijk slopen ligt echter in het hergebruik van materialen. Als één van de weinige bedrijven met een sloopcertificaat is scheiden van sloopmaterialen bij de bron – mits het project dit toestaat – voor B. Steenhuis Sloopwerken praktisch standaard. Na een analyse van de afvalstromen worden B-hout, groenafval, dakleer, metalen en bouw- en sloopafval op locatie gesorteerd om vervolgens te worden aangeboden voor recycling. ‘Dat bespaart de opdrachtgever geld en levert een belangrijke bijdrage aan het milieu. Zo wordt bij de sloop van sociale woningbouw gemiddeld negentig procent hergebruikt’, aldus Steenhuis.

Een deel van het materiaal dat van de sloopwerken afkomstig is vindt zijn weg naar het terrein van zusterbedrijf B. Steenhuis Bouwmaterialen op het industrieterrein Eextahaven bij Scheemda. Op 28.000 vierkante meter worden gebruikte materialen als balken, kozijnen, deuren, plaatmateriaal, vloerdelen, radiatoren, tuinhout, bestratingsmateriaal en zelfs complete meubelen uit voorraad verkocht aan particulieren, klussenbedrijven en aannemers. Kapotte balken zijn in regels van 4x6 en 5x7 cm gezaagd. Om een compleet aanbod te hebben, verkoopt Steenhuis ook nieuwe materialen. ‘Het meeste materiaal komt echter uit de sloop, zo’n negentig procent. Balken, kozijnen en andere materialen zijn spijkervrij en kunnen in onze werkplaats op maat worden gemaakt. We hebben drie aanhangwagens staan waar onze klanten gratis gebruik van kunnen maken. Onze medewerkers helpen ook nog een handje bij het inladen.’

Asbestsanering
Eén van de meest schadelijke stoffen voor de gezondheid is asbest. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd dit slijtvaste, isolerende en sterke materiaal op grote schaal toegepast bij de bouw van huizen en bedrijfspanden. Intussen zijn de schadelijke gevolgen die de inademing van asbestvezels voor de gezondheid van de mens te weeg kan brengen wijd en zijd bekend. Asbestose heeft in de loop der jaren de nodige slachtoffers geëist. Bij vrijwel alle sloopwerkzaamheden die de medewerkers van B. Steenhuis Sloopwerken uitvoeren wordt in meerdere of mindere mate asbest aangetroffen. Voorzichtigheid is dan geboden om de gezondheid van de omwonenden en medewerkers niet in het geding te brengen.

Het Scheemder sloopbedrijf heeft zelf gekwalificeerde medewerkers, waaronder gecertificeerde dta-ers (Deskundig Toezichthouder Asbestsaneringen), in dienst die er borg voor staan dat alle werkzaamheden overeenkomstig de voorwaarden van BRL 5050 en de Arbeidsinspectie worden uitgevoerd. ‘Eigenlijk kunnen we als sloopbedrijf niet zonder eigen specialisten en apparatuur voor asbestverwijdering’, stelt Steenhuis. ‘Immers, het aantreffen van asbest betekent stagnering in de sloopwerkzaamheden waardoor onnodig vertraging ontstaat. We zetten onze kennis en capaciteit ook in voor derden. Zowel voor de reguliere sloop- en bouwwerkzaamheden als voor calamiteiten kan men een beroep op ons doen; 24 uur per dag als dat nodig is.’

Bedrijfsgegevens
B. Steenhuis Sloopwerken
Oosterstraat 8
Postbus 26
9679 ZG Scheemda
t. 0597 – 592255
f. 0597 – 592514
e. info@steenhuis-sloopwerken.nl
i. www.steenhuis-sloopwerken.nl

B. Steenhuis Sloopwerken BV in het kort

Diensten

Asbest / bodemsanering
Bodemsaneringen
Recycling
Restauratie- / renovatiesloop
Totaalsloop

Certificaten

BRL SVMS-007 certificaat
NEN-EN-ISO 9001 certificaat
SC 530 certificaat
VCA-Petrochemie-certificaat, NEN-EN-ISO 14001 certificaat, SIKB 7000, protocol 7001 certificaat voor bodemsaneringen en CO2-prestatieladder en MVO-prestatieladder

Onze locatie

B. Steenhuis Sloopwerken BV


Oosterstraat 8 9679 KM Scheemda
0597 - 59 22 55 Klik om te bellen