Nieuw Bouwbesluit 1 januari 2012 van kracht

Het nieuwe Bouwbesluit wordt op 1 januari 2012 van kracht. Het is duidelijker, brengt minder lasten met zich mee en bevat een actualisering van milieubepalingen. Bouwend Nederland is blij met de nieuwe versie. Samen met VNO-NCW, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en NEPROM heeft Bouwend Nederland de afgelopen jaren intensief overleg gevoerd met de betreffende ministeries.

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren.

Voor meer informatie, http://www.bouwendnederland.nl/

Op May 26, 2011